Undertak och dess funktion

Den primära funktionen för användning av undertak är absorbering av ljud. När man lägger undertak kan man sänka rummets ljudnivå med ca 20-30 procent. I många utrymmen har man ett tufft krav på ljudnivån och behöver på så vis ha ett undertak. I exempelvis undervisningslokaler eller diverse andra lokaler i skolor så är ljudnivån oerhört viktig. Detta ger både eleverna och lärarna en bättre arbetsmiljö. Eleverna kan både höras tydligare vid kommunikation och de själva hör läraren bättre. Med hjälp av ljudabsorberande material i undertaket kan ljudnivån sänkas ytterligare.

Det finns främst 3 st olika material att använda sig av vid val av undertak. Dessa är antingen metallundertak, träundertak eller så kallat akustikundertak. De olika undertaken skiljer sig i konstruktionen men alla uppfyller syftet på sitt sätt. Akustikundertaken är dock mycket dyrare än de övriga och väljs oftast endast i de fall där ljudnivån är extra viktig. Förutom i skolmiljöer används dessa i exempelvis sjukhus och kontorslokaler. Metall och trä används där man har ett behov av en större mängd av undertak och vill undvika allt för stora kostnader.

undertak

Undertak används även för att dölja diverse installationer. Det är främst elkabelstegar som man vill dölja då de brukar inte vara estetiskt tilltalande. Kablarna syns överallt och är omöjliga att lägga på ett ordnat sätt. Man är även ute efter att dölja rör som syns. Rör tillkommer från varm- och kallvatten samt ventilation. Ventilationsrören brukar vara enorma, uppemot en halv meter i diameter och de drar till sig mycket damm. Undertak underlättar städning och möjliggör en god estetik. I stora köpcentrum använder man ofta ihåliga metallundertak. I dessa blir elkabelläggning mycket lättare att genomföra. Arbetet för takläggarna underlättas något enormt, men dock medför detta synliga kanaler och rör. Taket är dock så pass högt i köpcentrum att kunderna oftast inte märker de synliga kanalerna oavsett.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.