Upptäck cancer i tid med en hälsokontroll i Stockholm

cancer-cells-541954_640
Antingen känner man någon som har drabbats av cancer eller så känner man en anhörig till någon som har cancer. Cancer är så vanlig idag vilket man borde ta på allvar och till exempel gå på en hälsokontroll i Stockholm. Cancer är ett samlingsnamn på ungefär 200 sjukdomar. I Sverige är de vanligaste formerna av cancer bland annat prostatacancer och bröstcancer.

För att kunna upptäcka cancer i tid, fast man inte har några kända symtom, så ska man gå på en hälsokontroll i Stockholm. På en hälsokontroll kan man få en screening och med hjälp av den kunna upptäcka cancer i ett tidigt skede. En hälsokontroll i Stockholm kan ge en överblick på kroppens hälsa men även gå in mer på djupet med olika undersökningar om man vill väljer till det.

I Sverige är det ovanligt med cancerscreening medan det utomlands är mer vanligt. I Tyskland, Storbritannien men framförallt i USA så är screening av en frisk patient en vanlig metod att använda sig av. Bokar man en hälsokontroll i Stockholm kan man välja om man vill göra en större undersökning som inkluderar screening eller en mindre och lägga till en screening.

Hur Cancer utvecklas

Kroppens organ består av miljoner celler och dör en cell så skapas det en ny likadan. Det bildas nya celler i kroppen hela tiden. Blir det en rubbning i celldelningen så bildas det cancerceller som till slut blir till en klump. Går man på en hälsokontroll i Stockholm och gör en screening kan man se om det finns någon sådan rubbning i kroppens olika organ.

Innan man gör en hälsokontroll i Stockholm så borde man fundera över vad man vill undersöka. Man ska även tänka på att när man gör en undersökning kan man får bort en oro och ifall det skulle vara något allvarligare att man kan få rätt hjälp i rätt tid.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.